اشنایی کامل با کاکتوس ها
اشنایی کامل با کاکتوس ها

تیره کاکتوس cactuceae
یکی از بهترین گروه های آپارتمانی است. در ابعاد مختلف استفاده می شوند. بسته به فضا گلدان متفاوتی دارند و البته به شرایط محیط انواع مختلف را می توان نگهداری کرد .
اقتصادی ،کم دردسر و پربازده هستند (نیاز به تجربه دارد تا پرسود باشد)
خلیج فارس و خزر بسیار زیاد از کاکتوس خرید و استفاده می کنند. به ازای هر مترمربع تعداد بسیارزیادی کاکتوس می توان وارد بازار کرد.
مزیت دوم : نیاز به مراقبت خیلی خاص ندارند.
مزیت سوم : از نظر مواد غذایی کم نیاز هستند.
مزیت چهارم : شرایط نگهداری محیطی با هزینه بسیار کم برای پرورش مهیا می شود.
* خاک ارزان، شرایط ؟ معمولی ایران را می پسندند و pH  و ... خاص ندارند والبته حمل و نقل ساده و کم دردسر دارند .

*گیاهان شبه کاکتوس هم زیاد داریم تحت عنوان گیاهان گوشتی succulents که کاکتوس ها جز گیاهان گوشتی هستند .

ساقه ...< بخش گوشتی    برگ ...< ؟

بین 3-2 هزار گونه کاکتوس وجود دارد.
کاکتوس ها برای شناسایی تقسیم بندی دارند : سه زیر گروه بزرگ

 

 

1- Pereskia خیلی بزرگ نیست

Species and varieties
Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pereskia aureiflora (Fachno)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pereskia bahiensis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pereskia bleo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pereskia diaz-romeroana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pereskia grandifolia (Rose Cactus)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pereskia grandifolia ssp. violacea
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pereskia guamacho (Fachno)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pereskia horrida
Pereskia horrida ssp. rauhii
Pereskia lychnidiflora
Pereskia marcanoi
Pereskia nemorosa (Amapola)
Pereskia portulacifolia (Camelia Roja)
Pereskia quisqueyana
Pereskia sacharosa (Sacharosa)
Pereskia stenantha (Espina de Santo Antonio)
Pereskia weberiana (Cervetano)
Pereskia zinniiflora
Pereskia acardia synonym of Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
Pereskia aculeata var. godseffiana synonym of Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
Pereskia aculeata var. rubescens synonym of Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
Pereskia amapola synonym of Pereskia horrida
Pereskia antoniana synonym of Pereskia weberiana (Cervetano)
Pereskia argentina synonym of Pereskia nemorosa (Amapola)
Pereskia autumnalis synonym of Pereskia lychnidiflora
Pereskia calandriniaefolia synonym of Pereskia lychnidiflora
Pereskia colombiana synonym of Pereskia guamacho (Fachno)
Pereskia conzattii synonym of Pereskia lychnidiflora
Pereskia corrugata synonym of Pereskia bleo
Pereskia cruenta synonym of Pereskia bleo
Pereskia cubensis synonym of Pereskia zinniiflora
Pereskia godseffiana synonym of Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
Pereskia grandiflora synonym of Pereskia grandifolia (Rose Cactus)
Pereskia grandifolia var. violacea synonym of Pereskia grandifolia ssp. violacea
Pereskia higuerana synonym of Pereskia diaz-romeroana
Pereskia higuerana synonym of Pereskiopsis spathulata (Patilón)
Pereskia humboldtii synonym of Pereskia horrida
Pereskia humboldtii var. rauhii synonym of Pereskia horrida ssp. rauhii
Pereskia longispina synonym of Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
Pereskia moorei synonym of Pereskia sacharosa (Sacharosa)
Pereskia nicoyana synonym of Pereskia lychnidiflora
Pereskia opuntiaeflora synonym of Pereskia lychnidiflora
Pereskia opuntiflora synonym of Pereskia lychnidiflora
Pereskia opuntiiflora synonym of Pereskia lychnidiflora
Pereskia panamensis synonym of Pereskia bleo
Pereskia pereskia synonym of Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
Pereskia pflanzii synonym of Quiabentia verticillata
Pereskia philippii synonym of Maihuenia poeppigii (Chupa Sangre, Espina del Guanaco)
Pereskia pititache synonym of Pereskia lychnidiflora
Pereskia poeppigii synonym of Maihuenia poeppigii (Chupa Sangre, Espina del Guanaco)
Pereskia rotundifolia synonym of Pereskiopsis rotundifolia (Chapistle)
Pereskia rubescens synonym of Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
Pereskia saccharosa synonym of Pereskia sacharosa (Sacharosa)
Pereskia saipinensis synonym of Pereskia sacharosa (Sacharosa)
Pereskia sparsiflora synonym of Pereskia sacharosa (Sacharosa)
Pereskia spathulata synonym of Pereskiopsis spathulata (Patilón)
Pereskia subulata synonym of Austrocylindropuntia subulata (Eve's Needle, Cane Cholla)
Pereskia tampicana synonym of Pereskia grandifolia (Rose Cactus)
Pereskia undulata synonym of Pereskia aculeata (Barbados Gooseberry, Tsunya)
Pereskia vargasii synonym of Pereskia horrida
Pereskia vargasii var. longispina synonym of Pereskia horrida
Pereskia vargasii var. rauhii synonym of Pereskia horrida ssp. rauhii
Pereskia verticillata synonym of Quiabentia verticillata
Pereskia zehntneri synonym of Quiabentia zehntneri
 
 

2- opantia  زبان مادرشوهر


 

3- cereae و یا cereus 

 

زیرگروه اول : مشخصه : تنها کاکتوس برگ دار حقیقی هستند، ساقه ایستاده یا رونده دارند برگ های ؟ ماندد خانواده مرکبات سطح ؟ بعضی بنفش و رنگین است.
گل درشت مانند شکوفه گیلاس در نیمه زمستان یا اوایل پاییز. در فواصل معینی از ساقه خار مشخصی دارد.
جزء معدود کاکتوس هایی است که به راحتی با قلمه ساقه تقسیم می شود.

زیرگروه دوم : خارهای بسیار ظریف دارد و بسیار آلرژی زا است. راکتی شکل هستند .

میوه های خوراکی دارد که دارویی هستند (از تولید متابولیت ثانویه (حاصل کشت ثانویه) مواد دارویی گران قیمتی می گیرند. )
تکثیر راحت به وسیله بذر داخل میوه و هم به کمک بخش راکتی (جدا کردن ؟ تکثیر گذاشتن)

زیرگروه سوم : نسبتا بزرگ و پرطرفدار، همه کاکتوس های کشیده و استوانه ای شکل را شامل می شود. خار شعاعی متقارن دارند و جزء کاکتوس هایی با تنوع زیاد هستند. (200 تا 300 گونه متفاوت)
؟ کاکتوس که ؟ و زاید و کرک بلند از ؟ انتحایی آویزان می شود به نام oldman cereus از جمله گروه هایی است که برای انجام پیوند کاکتوس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .
lithops کاکتوس به شکل قلوه ای سنگ با رنگ سبز تیره با خال قهوه ای و بسیار کند رشد و نباید رطوبت زیاد باشد .
در صورت مناسب بودن شرایط شکافی ایجاد شده و گل های زردی از آن خارج می شود که سه نوع دارد. 2 نوع به اندازه کوچک و نوع دیگر بزرگ می شود .
pH  باید اسیدی باشد و خاک ؟ مانند و حساس به خشکی
Echinocac : کاکتوس ؟ شکل و کند رشد و گرون قیمت، تکثیر سخت
مشخصه : خار زرد رنگ منظم با متقارن شعاعی

شرایط عمومی پرورش کاکتوس و نگهداری و تکثیر (حالات عمومی نه خاص)
پرورش:

کاکتوس ها عموما خاک هایی با PH قلیایی تا نزدیک به خنثی را ؟. بافت خاک در کاکتوس ها ؟
برای داشتن زهکش مناسب استفاده می کند. اکثر کاکتوس ها احتیاج به گلدان هایی با عمق نسبتا زیاد دارند (بین 10 تا 15 سانتی متر)
(1- زیرا مقداری از خاک برای حفظ رطوبت در اختیار کاکتوس باشد. 2- سطح ؟ نگهداری برای گیاه ایجاد شود مخصوصا در گروه 3 ). برای نگهداری طولانی ؟ عمق زیاد باشد بهتر ولی برای خرید و فروش لازم نیست. محل نگهداری عموم کاکتوس ها، محل هایی با نور کافی و روشنایی با نسبتا کامل آفتاب را نیاز دارد. درجه حرارت مورد نیاز اکثر کاکتوس ها بین 5 تا 40 درجه سانتی گراد است.( زیرگروه 2 در درجه پایین به حالت ؟ می روند )

اگر در معرض نور کافی قرار گیرد، همان نور و دما و آب هفته ای 2-1 بار برای تغذیه کافی است و گروه 3 در تغذیه مواد معدنی بد پاسخ می دهند .

تکثیر
براساس نوع سه روش تکثیر می شوند : جنسی، غیرجنسی، پیوند
جنسی : بذری و غیرجنسی (قلمه و تقسیم بوته)
تکثیر بذری : در گیاه کند رشد و گران قیمت و کمیاب مثل Echino-cactus (؟) توصیه میشود زیرا اگر وادار به تولید پاجوش کنیم و یا در اثر خراش در سطح بالایی وادار به تولید قلمه کنیم شکل پایه مادری از بین می رود و ارزش اقتصادی ندارد ....< کاکتوس کم رشد و گران را وادار به گلدهی و تولید بذر کنیم .
کاکتوس ها در سنین مختلف به گل می روند. بذرهای رسیده را از ؟ بوته ؟ می کنیم. بذر کاکتوس بسیار ریز است و برای جوانه زنی سبد پلاستیکی را که کم عمق است پر از بسته سبک با pH اسیدی (؟) 12-10 سانتی متر ریخته و بذر را روی ؟ می پاشند.
روی سبد را پارچه نخی تمیز روی آن را پوشانده، برای آبیاری از روی پارچه انجام شده تا بذر به پایین نرود و یا سبد را هر دو سه روز یکبار داخل یک ظرف آب می گذاریم .
(؟) باید از پایین آب جذب شود تا بالا( 1- ناحیه بذر همیشه کاملا در آب می گذاریم که عمق کمتری از عمق خاک دارد.
مرطوب 2- در اثر آبیاری بذرها به یک سمت ؟) تا مرحله جوانه زنی اولیه پیش بیاید .آبیاری بذر در روز تابستان 2 بار، زمستان هفته ای 2 تا سه بار، نباید بسته خشک باشد.
*؟ را یکبار در آب خیس می دهند و بعد استفاده می کنند .
بین 6 ماه تا یکسال طول می کشد تا بذر گیاهچه جوان به مرحله قابل انتقال برسد از ماه سوم ؟ گیاهچه را وارد بسته اصلی کرده و عملیات مراقبتی از گیاه ادامه پیدا می کند .
*آبیاری را وقتی گیاهچه بزرگ شد از بالا انجام می دهیم اما تحتانی بهتر است اکثر کاکتوس ها نور کامل می خواهند.
تکثیر رویشی : استفاده از قلمه پاجوش (تقسیم بوته)
پاجوش بسیار راحت و قابل کشت در گلدان جدید
تکثیرقلمه کمی متفاوت است. قلمه بقیه گیاهان بسته مرطوب و نرم می خواهد و در اکثر اوقات سال می شود اما کاکتوس ها بخاطر ؟ گوشتی تکثیر سختی دارند .
بعد از قلمه گرفتن از ساقه، برگ یا استوانه، سه کار انجام می دهند :

1- 30 تا 45 درجه در آب ولرم قرار می دهند تا جریان سریع ؟ قلمه قطع شود و بعد در بسته تکثیر می گذارند.
2- حدود 12 تا 24 ساعت قلمه را در معرض هوای آزاد قرار می دهند ؟ کشت می کنند .
3- آبیاری قلمه ها را 6 تا 12 ساعت بعد از قلمه زدن اجرا کنیم. قلمه در بسته بماند  وبعد آبیاری شود .
 

Imp در تکثیر قلمه : 1-؟ اولیه گیاه حذف شود زیرا در اکثر اوقات این شیرابه ها مانع ریشه دار شدن قلمه هستند.
2- آبیاری قلمه کاکتوس اهمیت زیادی دارد وقتی قلمه کاکتوس در؟ ریشه زایی است در معرض ابتلا به انواع بیماری های قارچی هستند به همین دلیل در هنگام آبیاری قلمه ها زمان و میزان آب مورد دقت قرار گیرد.

در طبیعت بیشتر تقسیم بوته ای صورت می گیرد. ریشه کاکتوس افقی حرکت می کند.

پیوند grafting : بیشتر جنبه ؟ دارد به جز کاکتوس گروه 2 که نیاز به کمک گیاه دیگر برای حیات دارند پیوند می دهیم مانند کاکتوس های ؟ (نمی توانند مستقل زندگی کنند) این کاکتوس ؟ روی کاکتوس های بردبار و کم دردسر مثل دسته 3 پیوند می شوند.
پیوند نیمانیم در کاکتوس ها اجرا می شود ؟؟؟ پیوند استفاده نمیشود و از تیغ کاکتوس یا گیره ظریف استفاده می شود تا لایه ؟ تشکیل شود.
* cactus ها بهترین پایه هستند برای انجام پیوند.

تکثیر با قلمه : 1- E.splende. 2- E. tirucolli
E.trigonal
( ساقه ؟)
؟ با قلمه تکثیر می شوند.
بافت خاک غنی از مواد غذایی، تهویه مناسب و درجه حرارت 25 تا 30 درجه سانتی گراد است .
نیاز نوری آکالیف : احتیاج به مکان با نور غیرمستقیم، گلدان با عمق زیاد و رطوبت نسبی بین 55 تا 70% باشد


نوشته شده در 19/11/1392 شنبه ساعت 21:46:04 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 19/11/1392 شنبه ساعت 22:01:15 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان اپارتمانی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
کلاس اموزشی


روش فعالیت در انجمن کشاورزی


خانواده پسته آکانتاسه Acantaceae


خانواده پسته آکانتاسه Acantaceae