مشاوره خصوصی
مطالب اعضاء
آموزش
اخبار

با توجه به ارزش غذایی بالای مصرف آبزیان و جمعیت فراوان و کمبود پروتئین در بسیاری از مردم هندوستان، به نظر می رسد روی آوردن به پرورش ماهی می تواند علاوه بر امنیت غذایی سبب اشتغالزایی و کسب درآمد در این
09/08/1396 سه شنبه ساعت 19:55:39


آرشیو اخبار پربازدیدترین ها