خرید نانو کلات کلسیم بور
خرید نانو کلات کلسیم بور

خرید نانو کلات کلسیم بور ۱۰%- ۵%

محققین نقش کلسیم را در گیاه بسیار متعدد می دانند. کلسیم در ساخت لایه وسطی سلولی که از جنس پکتات کلسیم است نقش اساسی دارد. کلسیم به عنوان یک عامل متصل کننده بین مولکولی در تثبیت کمپلکس پکتین پروتئین تیغه میانی شناخته شده است. کلسیم با جلوگیری از فرآیند حلالیت و کاهش آن باعث کاهش میزان نرمی بافت می گردد. کلسیم با استقرار در دیواره سلولی به عنوان اتصال دهنده بین مولکولی که به ترکیبات تیغه میانی ثبات می بخشد ، ساختمان دیواره سلولی را حفظ می کند. از سویی کلسیم ساختار و وظایف غشای سلولی را تحت تأثیر قرار می دهد و با متصل کردن پروتئین های دارای نقش آنزیمی و غیر آنزیمی به فسفولیپیدهای غشاء سلولی ایفای نقش کرده بدین ترتیب از فعالیت آنزیمهای تولید کننده اتیلن که ساختارپروتئینی داشته و به غشای سلولی متصل هستند ، می کاهد. در نهایت با تولید کمتر اتیلن ، که تحریک کننده فعالیت آنزیم های هیدرولیز کننده دیواره یاخته ای است دیواره سلولی کمتر تخریب شده و میوه های حاوی کلسیم سفت باقی می مانند. بنابراین کلسیم با قرار گرفتن در دیواره سلولی و استحکام بخشیدن به آن و نیز کاهش تولید اتیلن در حفظ سفتی بافت میوه نقش خود را ایفا می کند

علائم کمبود کلسیم

برگهای جوان نزدیک شاخه بدشکل ، چروکیده شده و نوک برگ ها به طرف بالا و حاشیه آنها به طرف بالا یا پایین لوله می شود. حاشیه برگ نامنظم و پاره پاره می شود.رشد ریشه کم و انشعابات آن محدود است.روی ریشه لکه های قهوهای یا مرده نیز مشاهده می شودکمبود بیشتر از همه خودش رو در میوه ها و بافت های ذخیره ایی سیزیجات مانند غده سیب زمینی نسان میدهد که بصورت لکه های سیاه رنگ و حالت سوختگی دارد. در گیاه میخک کمبود کلسیم باعث میشود برگها نسبت به حالت طبیعی نود درجه بچرخند.

نقش‌بـُر در فیزیولوژی‌ گیاه‌

بـُر یكی‌ از عناصر ضروری‌ ریز مغذی‌ است‌ كه‌ برای‌ رشد طبیعی‌همه‌ گیاهان‌ مورد نیاز است. این‌ عنصر، تنها شبه فلز در بین ‌عناصر كم‌مصرف می‌باشد. بـُر در توسعه‌ سلولی‌، تقسیم‌ سلولی‌، متابولیسم‌ اسید نوكلئیك‌، متابولیسم‌ كربوهیدرات‌ و پروتئین‌، در تكامل‌ بافتی‌ با تأثیر در متابولیسم ‌اكسین‌ و فنل‌، توسعه‌ آوندی‌ و در انتقال‌ مواد فتوسنتزی‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و نفوذ پذیری‌ غشای‌ سلولی‌ نقش‌ اساسی‌ دارد. همچنین‌ بـُر در جوانه‌ زنی‌دانه‌ گرده‌، رشد لوله‌ گرده‌ و تشكیل‌ دانه‌ و میوه‌ مؤثر می‌باشد.
بـُر بر ‌مقدار DNA و همچنین بر سنتز آن تاثیر دارد.‌ مقدارRNA نیز در شرایط كمبود بْر بشدت كاهش‌ می‌یابد. در گیاهان‌ دارای ‌كمبود بـُر دیواره‌های‌ سلولی‌ به‌ شدت‌ تغییر یافته‌ و ضخامت‌ و مقدار عناصر آن‌ نسبت‌ به‌ وزن‌ خشك‌ كل‌ در بافتهای‌ دارای‌ كمبود افزایش‌ می‌یابد. در این‌گیاهان‌ مقدار زیادی‌ مواد پكتیكی‌ و نیز گلوكز وجود داشته‌ كه‌ در مجاری‌گیاهی‌ رسوب‌ كرده‌ و انتقال‌ شیره‌ گیاهی‌ را دچار اختلال‌ می‌كند. در شرایط كمبود بـُر فنول‌ در گیاه‌ متراكم‌ شده‌ و‌ سرعت‌ جذب‌ فسفات‌، كلر و نیز گلوكز كاهش‌ می‌یابد. به‌ علت‌ پویایی‌ نسبی‌ كم‌ بـُر در گیاه‌، علائم‌ كمبود ابتدا در برگ‌های‌جوان‌ ظاهر می‌شود. اولین‌ علامت‌ كمبود بـُر در گیاه‌ توقف‌ رشد جوانه‌انتهایی‌ است‌ كه‌ بلافاصله‌ پس‌ از آن‌ برگ‌های‌ جوان‌ می‌میرند. مرگ‌ منطقه ‌مریستمی‌و كاهش‌ تشكیل‌ میوه‌، همچنین‌ بد شكل‌شدن‌ و تركیدن‌ میوه‌ها و تنه‌ درخت‌ و ایجاد لكه‌های‌ چوب‌ پنبه‌ای‌ از دیگر علائم‌ كمبود بْر می‌باشند. یكی‌ از سریعترین‌ واكنش‌ها نسبت‌ به‌ كمبود بـُر توقف‌ رشد طولی‌ ریشه ‌است‌ كه‌ باعث‌ می‌شود ریشه‌ به‌ صورت‌ تنك‌ در آمده‌ و كپه‌ای‌ شكل‌ شود. بـُر همچنین‌بر فعالیت IAA اكسیداز در ریشه‌ها تاثیر می‌گذارد. تنك‌ شدن‌ ریشه‌ها و ظهور تعداد زیادی‌ ریشه‌های‌كوچك‌، ضخیم‌، چماقی‌ شكل‌ و قهوه‌ای‌ رنگ‌ از دیگر علایم‌ كمبود بـُر می‌باشند. بـُر بر مقدار قند چغندر قند و نیشكر اثر گذاشته، كمبود آن سبب‌ كاهش‌ قند در آن‌ها می‌شود. غلظت‌ كلسیم و منیزیم در گیاهان‌ دارای‌ كمبود بـُر به‌ تربیت‌ ۳ و ۲ بار كمتر از گیاهان‌ بدون‌ كمبود می‌باشد. بـُر در افزایش عملكرد و كاهش بعضی از بیماری ها نظیر آتشك گلابی و در محصولات ریشه‌ای مانند چغندر قند و سیب زمینی، در انتقال مواد فتوسنتزی خیلی موثر است. كمبود بـُر انتقال مواد قندی را در توسعه گل دهی با كاهش میزان قند شهد، كاهش می‌دهد. بـُر نقش مهمی‌در گرده افشانی و جوانه زنی دانه گرده دارد. در اثر كمبود بـُر ، تعداد دانه گرده، رشد دانه گرده و لوله گرده كاهش می‌یابد. بـُر نقش متابولیكی در كنترل واكنشهای بیوشیمیائی داشته و بنابر این نقش عمده ای در ساختمان دیواره سلولهای گیاهی و حفظ غشای سلولی دارد. اثر كمبود بـُر برگ ها بدشكل‌ شده‌، تغییر شكل‌ داده‌، پیچیده‌ و از رشد باز می‌مانند و‌ اغلب‌ ضخیم‌، سخت‌ و شكننده‌ می‌شوند. در اثر كمبود این عنصر همچنین میان‌ گره‌ها كوتاه‌ شده و رشد قسمتهای‌ بالایی‌ گیاه‌ متوقف‌ می‌شود، جوانه‌های‌ انتهایی ‌و نوك‌ ساقه‌ قهوه‌ای‌ یا سیاه‌ شده‌ و می‌میرند. آب‌ گزیدگی‌ و نكروزه‌ شدن‌ساقه‌ها، ایجاد لكه‌های‌ قلبی‌ شكل‌ یا تاجی‌ شكل‌ در غده‌ها، رشد مجدد و موقت‌ جوانه‌های‌ جانبی‌ كه‌ باعث‌ ظهور حالت‌ بوته‌ای‌ شدن‌ گیاه‌ می‌شود نیز از علائم كمبود بـُر است. بـُر نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه داشته و در تقسیم سلولی بافتهای مریستمی، تشكیل جوانه‌های برگ و گل، ترمیم بافتهای آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروكربنی و انتقال آن‌ها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال كلسیم در گیاه و تنظیم نسبت كلسیم به پتاسیم در انساج گیاهی، سنتز پروتئین، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پكتین، تشكیل دیواره سلولی و نقل و انتقال مواد در بین سلول ها نقش مهمی‌ایفا می‌كند. این عنصر همچنین مقاومت گیاهان را به سرما و بیماری ها افزایش می‌دهد. بـُر یكی از مهمترین عناصری است كه در جوانه زدن دانه گرده، تشكیل میوه و انتقال مواد فتو سنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد. بْر در درختان خزان كننده و همچنین در هسته دارها برای افزایش تشكیل میوه و جلوگیری از ریزش میوه و افزایش حركت دانه گرده در لوله گرده و لقاح با تخمك، ضروری است.

نکات مهم:

بطری را در محل سایه، دور از تابش مستقیم نور خورشید و حرارت مستقیم قرار دهید.

قبل از مصرف محتویات بطری را به خوبی تکان دهید.

از مصرف بیش از میزان مصرف شده اجتناب کنید.

در صورت نیاز پس از ۱۵ روز دوباره مصرف شود. از محلول پاشی در زمان شکوفه ، گلدهی، و زیر تابش مستقیم خورشید جلوگیری شود

انواع نانو کودهای کلیترین اعم از نانو کودهای ماکرو و میکرو پس از رقیق شدن قابلیت اختلاط با یکدیگر را دارند. در سایر موارد موجود در بازار پیشنهاد می شود ابتدا در مقادیر اندک تست شود و در صورت عدم ایجاد مشکل، با یکدیگر مخلوط کنید.

روش مصرف:

مزرعه و گلخانه
محلول پاشی
۱تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب

باغات
۱تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب

مزرعه و گلخانه
آبیاری
دو تا ۳ لیتر در یک هکتار

باغات
دو تا ۳ لیتر برای هر پنجاه تا ۱۰۰ اصله درخت

full_c5f9d3ad2c48c413950e1699d1faf57e vegetables-1-871x1024

 شماره تماس خرید نانو کود

۰۹۱۰۱۳۶۹۲۳۳

مهندس رحیمی

basakco.com@gmail.com

خرید نانو کود کلات کلسیم-بور,نانو کود مخصوص سیب,نانو کود مخصوص پسته,نانو کود باغ,نانو کود کلسیم-بور,نانو کود زراعت,نانو کود گیاه,نانو کود کلات,خرید نانو,خرید نانو کود اصفهان,خرید نانو کود قم,خرید نانو کود ایلام,نمایندگی نانو کود,نانو کود خوب,خرید نانو کود کیلیترین,نانو کود نانو زینو,نانو کود بساک,نانو کود سپهر,نانو کود خضرا


نوشته شده در 01/09/1395 دوشنبه ساعت 02:26:42 توسط samira


بازگشت به صفحه نانو کود


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید