همه چیز در مورد گوجه فرنگی
همه چیز در مورد سیب زمینی
همه چیز در مورد بادمجان
همه چیز در مورد فلفل
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی
سیب زمینی Potato
سیب زمینی Potato

سیب زمینی (Potato)

Solanum tuberosum

اندام زیر زمینی مصرف می شود. گیاه فصل خنک است و در کرج از اول فروردین شروع می شود و غده زایی در دمای سرد صورت می گیرد. غده از نظر گیاه شناسی Rhyzome می باشد و تکثیر از طریق غیر جنسی است و از طریق غده تکثیر می شود. عمدتاً در مزرعه کشت می شود ولی در کشورهای خارجی در گلخانه های هیدروپونیک و در محوطه تاریک غده زایی رخ می دهد.

از نظر رشد رویشی روز بلند است ولی از نظر غده روز کوتاه می باشد.

برای تشکیل غده یک روز کوتاه است پس غده در یک روز کوتاه باید کشت شود تا القا و غده زایی رخ بدهد و غده ها در خرداد ظاهر می شود.

گیاه به غده می رود بر همین اساس برای گرفتن بذر حقیقی از سیب زمینی سیب زمینی را روی گوجه پیوند می زنند و میوه شکل گوجه بوده و بذر می دهد. بذر حقیقی سیب زمینی TPS نامیده می شود.

استولون زایی و غده زایی در کشت مستقیم بذر کم است. برای گرفتن بذر سیب زمینی را بین آجر ها یا داخل ماسه کشت می کنند و چون نور می بیند پس غده تشکیل نمی شود و گل می دهد.

پیوند گوجه روی سیب زمینی نیازمند تغذیه زیادی است.

میزان تولید سیب زمینی در دنیا 321000000 تن تولید داریم و بیشترین میزان تولید برای مکزیک است (سیب زمینی بومی آمریکا است)

در ایران 210000 هکتار سطح زیر کشت سیب زمینی است و یک چهارم مقدار کل سبزی کاری است و اولین رتبه سبزی در ایران سیب زمینی است.

5.5 تن میلیون تن در سال تولید سیب زمینی در ایران داریم.

کل سطح زیر کشت سبزی ایران 805000 هکتار می باشد. عملکرد سیب زمینی در ایران 25 تن در هکتار می باشد و در جهان 16.6 تن در هکتار می باشد از لحاظ پیدایش در آمریکا و کشور پرو و بولیوی می باشد. سیب زمینی پلی پلوئید می باشد 2n=24 ولی مطرح 2 برابر و 3 برابر هم وجود دارد ولی 70% کل دیپلوئید و 15% تتراپلوئید 2n=4x=48

حدود 90% سیب زمینی ها تولید غده می کنند و 10% هنوز وحشی هستند و از این 90% فقط 3-2 نوع نوع قابل خوردن هستند و بقیه سمی هستند. غده مادری شروع به سبز شدن می کند و 4-3 ساقه حقیقی تشکیل می شود مواد غذایی را از غده مادری می گیرد و در زمان برداشت کاملاً له شده بود تحلیل رفته و ساقه های هوایی از چشم (eye) و روی غده می باشد و اگر توزیع این چشم ها بیشتر باشد به نفع می باشد.

حداقل باید 4 چشم داشته باشد. از کنار ساقه هوایی و از کنار چشم های روی غده مادری ریشه ها تشکیل می شوند و ریشه ها از جوانه های انتهایی چشم ها نشات می گیرد. محل خروج استولون ها استولون ها رونده های زیر زمینی است که به غده تبدیل می شوند. بخشی از ساقه هوایی است که خاک می دهیم. هر چه به سیب زمینی خاک بیشتری دهیم غده سازی و استولون سازی افزایش می یابد و اگر استولون ها را خاک ندهیم تبدیل به ساقه هوایی می شود.

بخش زیر زمینی از غده ها استولون و ریشه حقیقی تشکیل شده اند و هیچ کدام کلروفیل ندارند و بخش های هوایی مسئول فتوسنتز و ماده سازی و انتقال آن به پایین می باشد.

وقتی سیب زمینی به گل رفت دیگر خاک نمی دهیم.

خاکدهی تا ارتفاع 20-10 سانتی متر می باشد. چشمی که نزدیک به تاج است زودتر فعال می شود. سیب زمینی رکود دارد یعنی 3-0.4 پس از برداشت باید در انبار بماند تا جوانه ها فعال شوند.

گاهی اوقات روی سیب زمینی غده های کوچکتری هم تولید می شود که به دلیل زیاده روی در تغذیه N می باشد. همان قسمتی که در خاک قرار می گیرد و به استولون وصل می شود ناف می باشد. فقط روبروی آن تاج می باشد. معمولاً تمرکز چشم ها در اطراف تاج بیشتر است. چشمی که نزدیک تاج باشد سریع شروع به رشد و نمو می کند و ؟؟؟ انتهایی دارد.

در طول های روز کوتاه و دماهای پایین استولون های کوتاهی را تشکیل می دهند و برعکس و در کوتاهتر برهتر است چون هر چه نزدیک تر به محل جذب باشند غده زایی زودتر و بهتر صورت می گیرد.

 

 


نوشته شده در 20/11/1392 ساعت 20:49:54 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه سبزیکاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید