علف های هرز
علف های هرز

جمعیت جهان رو به افزایش است و در سال 2000 زمین زراعی به ازا هر نفر 0.23 می باشد و این روند رو به کاهش است و باید با افزایش عملکرد جبران کرد (افزایش تولید در واحد)

استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی می تواند راندمان تولید را افزایش دهد برای رسیدن به حداکثر تولید، باید عوامل محدود کننده ؟؟؟؟ کنیم: مدیریت، سرمایه، تغذیه، علف هرز، بیماری و آفات

علف های هرز رقیب های خیلی قوی برای گیاهان هستند. چون رشد سریع دارند، قدرت جذب بهتری دارند و عمق ریشه ها بیشتر است و بعضا خاصیت آلکوپاتی دارند.

تمام روش های مدیریتی منجر به کم کردن قدرت رقابت علف هرز با گیاه شود.

برنامه های مدیریتی علف هرز باید چند ساله، باشند (بین 3 تا 5 سال)

علف هرز: گیاهی که مورد خواست نبوده و در محلی که نباید بروید، می روید. مثلاً در مزرعه گندم، جو علف هرز محسوب می شود.

بعبارت دیگر: گیاهانی هستند که با فعالیت بیشتر تداخل دارند.

چرا باید علف هرز را مطالعه کنیم؟

با شناخت نقاط ضعف و قوت بتوان مدیریت و مبارزه بهتر و راحت تری داشت مثلا اگر شناخت نداشته باشیم برای پیچک، دیسک را توصیه می کنیم ولی باعث افزایش علف هرز می شود چون دارای اندام زیر زمینی است.

مضرات علف های هرز:

الف) مستقیم

1-    با گیاهان زراعی برای آب، نور و مواد غذایی رقابت می کنند و این رقابت منجر به کاهش عملکرد و کاهش کیفیت محصول خواهد شد

-         افت کمیت و عملکرد و کیفیت محصول (آلودگی بذر و ...)

میزان خسارت علف های هرز حدود 34% و خسارت آفات 18% و بیماری ها 16% می باشد.

کنترل علف های هرز بسیار مهم است.

خسارت علف هرز در برنج به طور میانگین 19% می باشد.

میزان خسارت علف های هرز در محصولات مختلف یکسان نیست و گیاهان مقاومت متفاوتی در برابر علف های هرز دارند.

دامنه خسارت علف هرز بسیار پر نوسان است و بسته به مدیریت و عملیات مناسب داشت، دارد.


نوشته شده در 05/02/1393 جمعه ساعت 06:17:59 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید