همه چیز در مورد گوجه فرنگی
همه چیز در مورد سیب زمینی
همه چیز در مورد بادمجان
همه چیز در مورد فلفل
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی
عوامل محیطی موثر در رشد و نمو گوجه فرنگی
عوامل محیطی موثر در رشد و نمو گوجه فرنگی

عوامل محیطی موثر در رشد و نمو گوجه فرنگی

 باید بدانیم از نظر شرایط آب و هوایی کدام مناطق پتانسیل تولید بالای گوجه فرنگی را دارد.

    

تعداد روزهای لازم

برنامه ریزی برای کشت گوجه

حداکثر

حداقل

طول دوره پرورش نشا گوجه (از جوانه زنی تا موقعی که برگ ها ظاهر شود)

35

25

Establishment

رشد رویشی بعد از آن که نشا در زمین اصلی مستقر شد

25

20

Vegetative

زمان گلدهی (ظاهر شدن گل)

30

20

Flowering

یعنی خوشه اول که ظاهر شد ده روز بعد این خوشه گل به خوشه میوه تبدیل می شود، یعنی همزمان که این خوشه گل میوه شده خوشه بعدی از بالا ظاهر شده است.

30

20

Fruit formation

زمان رسیدن-زمانی که میوه برسد (میوه رنگ میگیرد و بافت آن نرم شود)

20

15

Fruit ripening

جمع

140

100

total

 
اگر 60 روز گذشت و گوجه ما به گل نرفت یک جای کار ما می لنگد.
 
  : زمان مورد نیاز از کاشت (نشا) تا برداشت
 
ارقام زودرس: 50 تا 65 روز                       ارقام دیر رس: 85 تا 95 روز
 
چرا باید نوع رقم (زودرس-دیررس) را بدانیم؟ زودرس چون: زودتر بازار را به دست آوریم. در منطقه طول دوره رشد ما فقط سه ماهه است. در کرج تا اواخر آبان هم هوای خوب را داریم (حدود 5.5 ماه فرصت داریم) پس می توانیم از ارقام دیررس هم استفاده کنیم.
 
4 ماه رشد رویشی (از زمان کاشت بذر تا محصول قابل برداشت) و از اولین تا آخرین برداشت هم 5 ماه طول می کشد که بعد از این 9 الی 10 ماه طول آن به 12-11 می رسد.

عوامل محیطی موثر در رشد و نمو گوجه فرنگی:

 
الف) نور: یکی از بازوهای فتوسنتز است که اگر کم باشد یا نباشد یا ضعیف باشد مهم است. خوشبختانه ما در ایران مشکل نور نداریم حتی نور زمستان ما از نور تابستان بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر است.
 
در کشورهای اروپایی به دلیل اینکه شدت نور ضعیف است عمدتاً از نور مصنوعی استفاده می کنند. ما فقط در شمال کشور چون تعداد روزهای ابری بالا و بارندگی زیاد است. ممکن است شدت نور پایین باشد و نتوان خیلی کشت گوجه داشت و عمدتاً گیاهان زینتی کشت می کنند چون شدت نور برای آن ها که نیاز است از سبزی ها کمتر است.
 
وقتی بحث از نور می شود یکی از آیتم های نور، شدت نور است که باید محاسبه شود.
 
شدت نور
 
میزان نور دریافتی توسط کانون گیاه عامل موثر در رشد
 
اثر مستقیم تابش نور روی تولید محصول 2 تا 3 کیلوگرم میوه به ازای 100 مگا ژول تابش نور
 
میزان جذب نور تابع سطح برگ و تراکم بوته
 
شدت نور را دستگاهی به نام Lux متر (نور سنج) اندازه گیری می کنند.
 
تراکم بوته: ما در متر مربع چند بوته داشته باشیم. هر چه تراکم بالا، سایه اندازی گیاهان روی هم بیشتر و میزان نور دریافتی کمتر و هر چه تراکم کمتر (فواصل کاشت بیشتر: چه فاصله ی ردیف ها و چه فاصله ی بوته ها از هم) میزان نور دریافتی بیشتر خواهد بود.
 
کشت گوجه فرنگی در گلخانه برای ایران3.5-3 (به علت کافی بودن نور و بالا بودن شدت نور) بوته در متر مربع و در کشورهای اروپایی 3-2.5 (به طور میانگین در دنیا) بوته در متر مربع
 
در مزرعه کشت گوجه فرنگی گفته می شود چیزی حدود 44000 بوته در هکتار (4.4 بوته در متر مربع)
 

کیفیت نور

طول روز (فتوپریود)
 
این تفاوت روی گلدهی تاثیری ندارد ولی عملکرد را افزایش می دهد.
 
در آزمایشی چهار نور آبی، زرد، سبز و قرمز را بر روی رشد و نمو گیاه بررسی کردند. گیاهانی که خیلی رشد کردند (قرمز-زرد و سبز) میانگره ها را نزدیک تر کردند یعنی گیاه قد کشیده است.
 
قد کشیدن دلیل بر رشد خوب نیست یعنی قد کشیدن به این مفهوم که ساقه ها معمولاً نازک تر و سطح برگ ها کمتر می شوند و گیاه قد بلندتر می شود. چیزی که در تاریکی اتفاق می افتد.
 
نرمال ترین رشد را نور طبیعی داشته و نه خیلی قد کوتاه مانده مانند آبی و نه خیلی قد کشیده مثل سبز
 
برای شب ما نور نیاز نداریم و حتماً باید تاریکی در حد 8 ساعت باشد برای گیاه، تا بتواند فیزیولوژی رشد و نمو خود را جلو ببرد. (برای اکثر گیاهان)
 
طول مدت نور
 
به فتوپریود مربوط است و 8 ساعت تاریکی و 16 ساعت روشنایی برای گیاه مناسب است.
 
مشکل ما در زمستان ها طول روز است که شب ها بلند و روزها کوتاه است به همین خاطر عمدتاً در کشت های گلخانه ای رشد و نمو گیاه ما تحت تاثیر نور است. شدت نور خوب است اما طول مدت آن کم است.
 
گوجه فرنگی یک گیاه بی تفاوت به طول روز است (روز خنثی). یعنی اگر طول مدت روشنایی از 14 ساعت بشود 12 ساعت روی گل انگیزی نقشی ندارد (فتوپریود روی گل انگیزی نقشی ندارد)
 
پس طول روز در رشد و نمو فتوسنتز ؟؟؟؟ و در جهت افزایش عملکرد نقش دارد.
 
در نخود فرنگی اگر طول روز بلند نباشد اصلاً گیاه گل نمی دهد (کاهو، اسفناج و لوبیا)
 
ب) دی اکسید کربن: مقدار دی اکسید کربن در هوای آزاد حدود ppm 300 است (0.03%)
 
گاز طبیعی اگر به صورت کامل بسوزد، دی اکسید کربن تولید می شود و اگر ناقص بسوزد، مونواکسید کربن تولید می شود. این گاز اتیلن هم تولید می کند که با سنسورهای خاص جلوی ورود آن به گلخانه را می گیرند.
 
گوجه فرنگی این پتانسیل را دارد با افزایش غلظت دی اکسید کربن میزان فتوسنتز را بالا ببرد و در کشورهای اروپایی مثل هلند توانسته اند با افزایش غلظت دی اکسید کربن تا حد ppm 800، 30 درصد افزایش عملکرد بگیرند (یعنی به ازای ppm 300 کربن دی اکسید اضافی 30 درصد افزایش عملمکرد)
 
در زمستان مشکل ما تهویه است چون حتی از ppm 300 هم نمی توانیم استفاده کنیم: هوای بیرون سرد، اگر بخواهیم پنجره را باز کنیم بلافاصله دما پایین می آید پس مجبوریم در و پنجره ها کیپ باشد. بنابراین گیاه یکی از فاکتورهای رشد برای فتوسنتز را از دست می دهد. معمولاً در این مواقع در هنگام ظهر که هوا معمولاً گرم تر است بهتر است پنجره را باز کنند و سریع ببندد.
 
غلظت دی اکسید کربن برای گوجه فرنگی تا ppm 800 می تواند به رشد و نمو و عملکرد گیاه کمک کند.
 
ج) آب و آبیاری
 
آبیاری   بیش از حد اپنیاستی، رشد ضعیف، تاخیر در گلدهی، کاهش در تعداد گل و تشکیل کم میوه
 
عدم نظم در آبیاری: ترک خوردن میوه و پوسیدگی گل گاه
 
میزان نرمال آبیاری: 6600-2000 متر مکعب در هکتار (مزرعه) و حداقل یک لیتر در روز برای هر گیاه (گلخانه)
 
در شرایط گرم و خشک : 10000-8000 متر مکعب در هکتار
 
آن چه که در نیاز آبی نقش دارد :
 
1-    مرحله رشد گیاه
 
2-    دما
 
د) دمای هوا
 
·        گوجه فرنگی یک میوه فصل گرم است (دمای پایه= 10.5 درجه سانتی گراد)
 
·        دمای زیر  10 = تاخیر در جوانه زنی، توقف رشد رویشی، کاهش در تشکیل میوه، عدم رسیدن میوه
 
·        دمای مطلوب رشد و نمو: 18.5 تا 26.5 درجه سانتی گراد
 
·        دمای بالای  35: کاهش در تشکیل میوه- عدم رنگیری میوه
 
·        دمای مطلوب روز و شب: 29.5-21 در روز و 21-18.5 در شب
 
ه) دمای ریشه
 
دمای مطلوب 20 تا 30 درجه سانتی گراد (  23)
 
ویژگی های گل: گل آذین خوشه ای و گرزن، گل کامل و خودگشن
 
عوامل موثر در سقط و ریزش گل: شدت نور کم (حداکثر تعداد گل در تابش 1 مگاژول در متر مربع در روز)- تنش های دمایی، رطوبتی، تغذیه ای و بیماری، عدم گرده افشانی، تراکم بوته (5 بوته در متر مربع: عدم ریزش، 30 بوته در متر مربع= 90% ریزش)
 
دمای مناسب گرده افشانی= 15.5 تا 33 درجه سانتی گراد در روز و 13 تا 24 درجه سانتی گراد در شب وجود 5 تا 7 کندوی زنبور در هکتار کافی است.
 
Smothy = میوه روی خوشه به تدریج می رسد.
 
علائم تشخیص دادن لقاح: مخروط قهوه ای (پلاسیده) می شود و گلبرگ ها به سمت عقب می روند.
 
گوجه فرنگی یک میوه ؟؟؟ با 2 تا 12 حجره است.
 
تنوع در شکل و اندازه:
 
رنگ قرمز میوه: وجود رنگیزه لیکوپن (یک نوع کاروتنوئید)
 
عوامل موثر در اندازه میوه= رقم- شدت نور (1 تا 3 مگاژول)- دی اکسید کربن (ppm350 تا 1000 ) تراکم بوته، تنک میوه
 
شاخص برداشت (نسبت بیومس میوه به بیومس کل)= 72-65 درصد
 
عملکرد کل= اندازه میوه + تعداد میوه (رابطه معکوس)
 

نوشته شده در 25/09/1392 دوشنبه ساعت 18:59:24 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 04/08/1393 ساعت 14:30:51 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه سبزیکاری


ناشناس در تاریخ دهم تیر 1397 گفته است

سلام گوجه گیلاسی کاشتم تو گلدون داره مث درخت رشد میکنه فقط خبری از گل و گوجه نیست ، چرا؟
ناشناس در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت 1397 گفته است

سلام من بذر گوجه رو زمانی در گلدان و باغچه میکارم بعد از این جوانه حدود ۵سانتی متر شد میفتد و از بین میرود لطفا راهنمایی کنید ممنون
ناشناس در تاریخ ششم آبان 1396 گفته است

آیا زمینی که در آن کلزا کشت میشده برای کشت گوجه فرنگی مناسبه؟
ناشناس در تاریخ دوم مهر 1395 گفته است

با تشکر از مطالب زیبایتان همیشه سبز باشید. انصاری از تهران

پاسخ Admin در تاریخ دوم مهر 1395
ناشناس در تاریخ بیست و دوم خرداد 1395 گفته است

با سلام رطوبت مورد نیاز چقدر باید باشد. حداکثر و حداقل. آیا رطوبت هوای رشت زیاد است؟ با تشکر
ناشناس در تاریخ بیست و هشتم فروردین 1395 گفته است

با سلام. سه گلخانه در کنار هم دارم که دو تای آنها از قبل کشت میشده ولی سومی را امسال کشت کرده ام. که این سومی هیچ محصولی نداده است. گوجه فرنگی کاشتم. چه دلیلی داره؟ دوتا گلخونه ی دیگه محصول خوبی داده. ممنونم
ناشناس در تاریخ بیست و هشتم فروردین 1395 گفته است

عبدلی از فارس .فسا از شما سپاسگزاری میکنم .
ناشناس در تاریخ بیست و یکم خرداد 1394 گفته است

[جدا از تشکر وقدر دانی بابت این زحماتی که کشیدید.جبران کنیم mo_bafo @yahoo.com
ناشناس در تاریخ هجدهم خرداد 1394 گفته است

با درود فراوان من يك بوته گوجه فرنگي تو گلان خريدم از نظر قد حدود ١متر رشت دارد ولي گل كه مي دهد كه خيلي ضعيف است علت چيست ايجا كه ماهستيم نوردها ورطوبت وآب براي رشد گياه خيلي مناسب است 8
ناشناس در تاریخ یکم اسفند 1393 گفته است

با سلام و خسته نباشید خدمت مدیر سایت.. یه سوالی داشتم از خدمت مهندسین عزیز کشاورزی// بهترین زمان مصرف کود پتاسیم و فسفر چه زمانی است؟؟ اگر قبل کاشت گوجه است؟؟؟چند ماه باید قبل آن کودهی کرد... و مقدار مصرف آن در هکتار چقدر است؟؟
ناشناس در تاریخ سوم مهر 1393 گفته است

اجرشما بااماحسین هرچیزی زکاتی دارد وزکات علم هم نشرآن است.درود سورنی ازکرمانشاه
ناشناس در تاریخ هشتم تیر 1393 گفته است

با تشکر از زحمات شما. ممنون که این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتید
ناشناس در تاریخ بیست و هشتم فروردین 1393 گفته است

تشکر از زحمت تان
ناشناس در تاریخ سیزدهم بهمن 1392 گفته است

ممنون از مطلبتون

پاسخ Admin در تاریخ سیزدهم بهمن 1392
ناشناس در تاریخ هفدهم دی 1392 گفته است

ممنون از راهنماى مفيدتان

پاسخ Admin در تاریخ هفدهم دی 1392
امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید