كنترل علف هاي هرز
كنترل علف هاي هرز

كنترل علف هاي هرز  

 
هدف از كنترل علف هاي هرز در مزارع گندم ديم كاهش جمعيت آنان به حدي است كه به محصول خسارت وارد نكرده و كيفيت محصول برداشت شده را كاهش ندهد. براي مبارزه با علف هاي هرز مزارع گندم ديم استفاده از روش هاي تلفيقي و مديريت علف هاي هرز از قبيل ممانعت از كشت بذور آلوده به بذر علف هاي هرز و بوجاري بذور مصرفي، پاكيزه كردن ماشين آلات كشاورزي قبل از استفاده و ورود آنان به مزرعه، جلوگيري از تردد دام از مناطق آلوده در مزرعه، كشت گندم در تناوب با ساير محصولات و خودداري از كشت متوالي آن، استفاده از آيش، كشت در زمان مناسب، كشت با تراكم مناسب و در نهايت استفاده از سموم علف كش نازك برگ از قبيل تاپيك (1-0.5 ليتر در هكتار)، سافيكس (3.5-3 ليتر در هكتار)، گرانستار (25-10 گرم در هكتار) و مروسيد (1.5-1 ليتر در هكتار) برحسب نوع علف هاي هرز غالب در مزرعه توصيه مي شود. 
 
مصرف كود سرك 
در مواقع اطمينان از وجود بارندگي هاي مناسب بهاره و وجود رطوبت مناسب در خاك، استفاده از يك سوم كل مقدار كود ازته توصيه شده در منطقه در بهار و قبل و يا بعد از بارندگي ها توصيه مي شود.

نوشته شده در 06/09/1395 شنبه ساعت 21:54:55 توسط samira


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید