مطالب پر بازدید
فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


لیست کامل گیاهان به همراه عکس
لیست کامل گیاهان به همراه عکس

نام فارسی و نام علمی گیاهان مختلف به همراه عکس 

 ((الف))


ارزن 

انواع ارزن

Panecum ارزن معمولی یا پروسو: با نام علمی P.miliaceum در این جنس قرار می گیرند عمدتا در مناطق نیمه گرمسیری،استیپی گرم،نواحی معتدل آسیا و اروپا کشت می شوند (حدود 15 درصد سطح زیر کشت دنیا).

Setaria ارزن دم روباهی یا گاورس: با نام علمی S.italica عمدتا در چین به عنوان یک محصول رایج کشت می شوند. این گونه بیشتر در چین و ژاپن و کشورهای آسیایی کشت می شوند (حدود 24 درصد سطح زیر کشت دنیا).

Penmisetum ارزن آفریقایی یا مرواریدی: با نام علمی P.glaucum در مناطق گرمسیر آفریقا و آسیا کست می شوند (50درصد سطح زیر کشت دنیا).
Eleusin ارزن انگشتی: که گونه زراعی آن E.coracanum است و در هندوستان به کشت وکار آن مبادرت می شود (11 درصد سطح زیر کشت دنیا).
Degetaria غلف خرچنگ: که گونه زراعی آن E.enilis است و در شرق آفریقا کشت می شود.
Echinochloa سوروف: که در سطح محدودی کشت می شود و گونه زراعی آن  E.framentacea می باشد.
 
 

                                     

                                        نام فارسی  و نام علمی   ارزن جویباری                                                 Paspalum scrobiculatum  

  خواص ارزن جویباری,ارزن جویباری چیست,عکس ارزن جویباری,نمونه گیاه شناسی ارزن جویباری,علف هرز ارزن جویباری
نام و نام علمی 
 ارزن دم روباهی یا گاورس
S.italica 
 

 


نام : ارزن معمولی یا پروسو  

نام علمی :P.miliaceum


نام فارسی و نام علمی:

ارس   Juniperus

انواع ارس

اردوج foetidissima Juniperus
ارس Juniperus polycarpos = Juniperus excelsa
ارس چینی Juniperus chinensis
ارس چینی هرمی Juniperus chinensis L. Pyramidalis(Male)
پیرو communis Juniperus
پیرو خزنده commmunis L.ssp hemisphaerica Juniperus
ارس ژاپنی conferata Juniperus
ارس خزنده horizontalis Moench Juniperus
ارس هیبریدی Xmedia Van Melle Juniperus
چتنه oblonga Bieb Juniperus
ریسoxycedrus L.ssp oxycedrus Juniperus
مای مرز Sabina Juniperus
ارس نپال squamata D.DON ‘Meyeri‘ Juniperus
ارس ویرجینیاvirginiana Juniperus
 

 

 

 


نام و نام علمی 

افرا (ارمک) نام علمی :Ephedra distachya 

خواص ارمک,نام علمی ارمک,گیاه ارمک,گونه های ارمک,عکس ارمک,

 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ: آوﯾﺸﻦ
Thymuskotschyanus. ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ.( ازﮔﻨﺪ )
 
 

خواص اویشن,گیاه اویشن,عکس اویشن,گل اویشن,خرید اویشن,شربت سرفه اویشن,


نام و نام علمی 

ازمک  Lepidium draba L

 

ازملک


اسب‌واش

عکس موجود نیست اضافه کنید و این لیست را کامل کنید


اسپرس تاج‌خروسی 

نام علمی crista- galli (L.) Lam

 


 اسپرک 

نام علمینام و نام علمی 

اِسپَند'Peganum harmala

 
 

استبرق

نام علمی:Calotropis procera

نگاره نام علمی نام رایج
  Asclepias albicans استبرق ساقه سپید
  Asclepias amplexicaulis استبرق پربرگ
Asclepias asperula - Antelope Horns.jpg Asclepias asperula استبرق شاخ بزگوهی
Asclepias sp. flowers (Marshal Hedin).jpg Asclepias californica استبرق کالیفرنیا
Asclepias cordifolia.JPG Asclepias cordifolia استبرق برگ قلب
Asclepiascryptoceras.jpg Asclepias cryptoceras استبرق کمرنگ
Asclepias curassavica crop.jpg Asclepias curassavica استبرق گرمسیری
Asclepiaseriocarpa.jpg Asclepias eriocarpa استبرق پشمالو
Asclepias erosa 5.jpg Asclepias erosa استبرق صحرایی
  Asclepias exaltata استبرق سیخی
Asclepias fascicularis flowers 2003-06-05.jpg Asclepias fascicularis استبرق برگ باریک
Asclepias fruticosa fruits.jpg Asclepias fruticosa استبرق آفریقایی
  Asclepias humistrata استبرق ماسهای
Swamp Milkweed Asclepias incarnata Flowers Closeup 2800px.jpg Asclepias incarnata استبرق باتلاق
  Asclepias lanceolata استبرق نیزهای
Asclepias linaria.jpg Asclepias linaria استبرق سوزنی
  Asclepias linearis استبرق باریک
Asclepiasmeadii.jpg Asclepias meadii استبرق مید
Asclepias nyctaginifolia.jpg Asclepias nyctaginifolia استبرق موهاوی
  Asclepias obovata استبرق پینلند
Gomphocarpus physocarpus 1.jpg Asclepias physocarpa استبرق بزرگ
Purple Milkweed Asclepias purpurascens Head.jpg Asclepias purpurascens استبرق زرشکی
  Asclepias quadrifolia استبرق چهاربرگ
  Asclepias rubra استبرق قرمز
  Asclepias solanoana استبرق مارپیچ
R27182818 milkweed img 0312.jpg Asclepias speciosa استبرق خودنما
Asclepias subulata flowers 2.jpg Asclepias subulata استبرق خزان
  Asclepias subverticillata استبرق سمی[۲]
  Asclepias sullivantii استبرق سلیوانت
Common milkweed-tracy.jpg Asclepias syriaca استبرق معمولی
Butterfly Weed Asclepias tuberosa Umbel.jpg علف پروانه استبرق هندی
  Asclepias variegata استبرق سفید
Asclepias verticillata (3197723098).jpg Asclepias verticillata استبرق حلقهای
  Asclepias vestita استبرق کرکی
  Asclepias vincetoxicum  
Asclepiasviridiflora.jpg Asclepias viridiflora  
  Asclepias welshii استبرق ویلزی
 

منبع:http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%82

 


 اسفرزه


اسفناج باغی

آتریپلکس (Atriplex Spp)،

عکس اسفناج باغی

اسفناج

اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد.
نام علمی: Spinacia oleracea

 

نتیجه تصویری برای اسفناج نام علمی

 اسفند

اِسپَند، اسفند، اسپند معمولی گیاهی است چندساله یا پایا از تیره نیتراریاسه. به آن سپند، اسفند، سدابِ سوری، سِداب آفریقایی یا هارمِل هم گفته‌اند.

 
نام علمیPeganum harmala

نتیجه تصویری برای اسفند نام علمی

 اسکبینه

 

اسکبینه گیاهى است چندساله با نام علمی Ferula persica از خانواده جعفری است.

نتیجه تصویری برای ‪Ferula persica‬‏

نتیجه تصویری برای ‪Ferula persica‬‏

 

 

اسکنبیل

درخت اسکنبیل. نام علمی : Calligonum comosum اسکنبیل درختچه ای است سازگار به شرایط بیابان ، در شنزارها بعنوان گونه ای شاخص و مقاوم 

 

 
اسكنبيل 
 
علف هفت‌بند Polygonaceae a
 
 
نام فارسي/ علمي جنس: اسكنبيل / . Calligonum La
 
نام فارسي/ علمي گونه: اسكنبيل / Calligonum comosum L, Her.a
 
نام انگليسي گونه: Calligonuma
 
نام‌هاي ديگر: بتو، ارته، كروك، رسو، ارطي، فق.a

نتیجه تصویری برای اسکنبیل

 

 

 اسلیخ

 اسلیخ گیاهی است چند ساله، علفی با نام علمی Tragopogon pratensis از خانواده شاهپسند است

نتیجه تصویری برای ‪Tragopogon pratensis‬‏

نتیجه تصویری برای ‪Tragopogon pratensis‬‏

 

 

 اشنان درختی - اشنان نمک - اشنان - اشنه ایرلندی - اشنه دریایی - اشنه - اشورک - افسنطین - اقاقیا - اکالیپتوس - الجاره (دؤقوز دانه) - النا - امرود (گلابی وحشی) - اناریجه - اناغالیس - انبه - انجبار - انجیر - انجیلی - انچوچک - انگور توره - انگیون - اهو ماش زرد - اوری - اوشه - اویارسلام - آب‌بشقاب - آب‌بشقابی - آب‌تره - آتشک - آتشین - آجیل مزرعه - آدمک - آدونیس - آرالیا - آرتیشو - آرجون - آرناریا - آروکاریا - آزاد - آزالیا - آزربه - آزولا - آزولا - آزیل - آسمانی - آسه - آشیانک - آفتاب‌پرست - آفتاب‌پرست مزرعه‌روی - آگلونما - آلاله - آلو وحشی - آنغوزه - [[آوندول

 
ب
 
- باباآدم - بابونه رومی - بابونه شوشی - بابونه گاوی - بابونه - بادام هندی - گارون زنگی - بادام - بادامک - بادآورد - بادرنجبویه - بادیان - بارهنگ ابی - بارهنگ کبیر - بارهنگ - باریجه (قصنی) - بالنگون - باور - بچیروک - بداغ (شونگ) - برگ سنا - برنج ارزنی - برنجاف - برهان - بروکلی - بسپایک - بستان‌افروز - بطوش - بلندمازو - بلوط - بن سرخ - بنت قنسول سرخ‌برگه - بنگرو - بنگله - بنه - به‌دانه - بودوک - بوف‌تاج - بومادران - بونی - بیدار - بیدمشک - بیعار - بیلهر - بولاغ اوتی (علف چشمه)
 
پ
 
- پاپریا - پاپیتال - پامچال - پانیکوم - پای گرگ - پتومک - پده - پرپهن - پرتورو - پرخ - پرسیاوشان - پرند - پروانش (پیچ تلگرافی) - پریا - پسته - پس‌مه‌ناژ - پلاخور - پلاس مورچه - پلم - پلوش - پنجه مریم - پنیر باد - پنیرک گلریز - پنیرک - پوتوس - پونه - پونه‌سا (قطرم) - پی‌تی‌راخ - پیچ کانگورو - پیچک صحرایی - پیچک - پیر بهارکی - پیر پاییزی - پیرگیاه - پیرو
 
ت
 
- تاج‌خروس سفید - تاج‌خروس - تاجریزی - تاغ - تایله (تاغوت) - ترخون - ترات - ترب شیر - ترب وحشی - ترتیزک (سپندان) - ترشک مواج - ترنجبین - تمشک درختی - توت پایابی - توری - توسکا - توسکای ییلاقی - توله - توج
 
ج
 
- جارو علفی - جاز - جعفری - جغجغه - جگرواش - جو دوسر - جو
 
چ
 
- چالطاق - چای کوهی - چای - چاییر - چترک - چچم - چریش - چش - چشمه آله کو - چگرد - چمن گره‌ریش - چمن‌بز - چمنک - چندل - چنگکی - چوبک - چوچ – چوچاغ
 
ح
 
- حرا - حسن یوسف - حلفه - حنظل
 
خ
 
- خار غَشق - خاراگوش - خارپنبه - خارچرخه - خارخرون - خارخسک (نخودک) - خارخشت - خارشتر - خار عروس (گل چرخه‌ای) - خار لنگری - خار مریم - خار مقدس - خاکشیر – خبرآورک یاخبرچی - خربق سیاه - خربق سفید - خردل بری - خردل سفید - خردل وحشی - خرزهره - خرفه - خرما - خرمندی (کلهو) - خطمی چینی - خطمی درختی - خنجری - خورشیدی - خوشاریزه - خولکیش - خونی‌واش - خیارک - خیزران - خینجوک
 
د
 
- دارچین - دارگنده - دارمهر - داز - داغداغان - دانه قناری - درج - درخت عنبر - درخت گبر - درخت نوئل - درمشوک - درمنه دشتی - درمنه سیاه - درمنه کوهستانی - درمنه - دژگال - دغدغک - دم روباهک - دم عقربی - دم‌اسبی - دَنبلان - دیوخار
 
ر
 
- رازک - رازیانه - راش (مرس) - راناس - رخشک - رژن (بخورک) - رملیگ - روناس - ریش میش - ریواس - ((رز))
 
زعفران- زالزالک - زبان‌گنجشک - زدو - زربین - زردان - زردچوبه - زردشاه‌تره - زرده‌چمن - زرشک - زلف شیطان - زنجبیل - زنگوله‌ای تیغالی - زنگی‌دارو - زنیان - زوفا - زولنگ - زیتون - زیروک - زیره
 
ژ
 
- ژاره
 
س
 
- سازو - ساماری - سبزی سگانه - سپستان - سداب - سدر - سربال - سرخ‌بر - سرخدار - سرمائی - سرو - سِریم – سریش - سقز - سگ‌انگور - سگ‌زبان - سلمه‌تره - سنا - سنبل‌الطیب - سنبنیج - سوختال - سورنجان - سوروف - سوزن‌چوپان کوهسری - سیاه‌اربه - سیاه‌دانه - سیاه‌فندق - سیاه‌مازو - سیاه‌ناو - سیرخرس - سیزاب - سیلن - سیکاس
 
ش
 
- شالک (تبریزی سیاه) - شاه‌افسر - شاه‌پسند درختی - شاه‌تره - شب‌بوی صحرایی - شبدر - شبدرترشک - شِبرَم (گاوکشک) - شبه‌سرو - شقایق - شکرتیغال جنوبی - شکرتیغال - شلمبیگ - شن سنگ‌دانه - شنبلیله قلابدار - شنبلیله - شنکوک - شنگ - شور - شوکران کبیر - شوید - شویدی - شیان - شیرپنیر - شیرتلخک - شیرتیغک - شیرخشت - شیرین‌بیان - شیشعان
 
ص
 
- صابونک
 
ط
 
- طوق
 
ع
 
- عاقرقرحا (تاغِندَست) - عروسک پشت پرده - عشقه - علد - علف آهو - علف خرس - علف شاخی - علف شوره - علف فرش - علف مار (کبر) - علف مبارک - علف هفت‌بند - عناب
 
غ
 
- غازواش
 
ف
 
- فاخره - فاشرا - فاوانیا - فراسیون سفید - فراسیون اروپایی - فراسیون سیاه - فراسیون بدبو - فراسیون آبی - فرفیون - فرنجمشک - فرندل - فشفشه - فلفل - فلفل دراز - فلفل دلمه‌ای - فنجنگشت - فندق - فوفل - فیل زهره - فیل گوش - فسیل
 
ق
 
- قاصد بهار - قدومه - قرصعنه - قرنفل - قره‌خزک - قمیش - قیچ
 
ک
 
- کاجیره - کادی - کاسنی زرد - کاسنی - کاکائو - کاکتوس - کاکوتی - کاندول - کاه مکی - کاهو - کبر - کتان گرمسیری - کتور - کتیرا - کرت (چش) - کرتس - کرته - کرتوس - کرفس - کرکو - کرگزنه - کرمازو - کسور - کلاغک - کلاه میرحسن - کلپوره - کلم - کلم وحشی - کلمک - کما - کملیر - کنار - کنجد - کندل - کنگر - کنگر طلایی - کنگر فرنگی - کنگر گورخری - کنگر - کنگرگون - کهور پاکستانی - کهور - کهورک - کیسه کشیش - کیشدر - کیکم
 
گ
 
- گاورس - گاوکشک - گراهانس - گردی - گرگ تیغ - گریفون - گز خوانسار - گز روغن - گز شاهی - گز - گزانگبین - گزنه - گزنه‌سا - گل انگشتانه - گل پوره - گل حنا - گل ختمی - گل خله - گل در - گل راسن - گل زرد - گل ساعتی - گل سرخ - گل صلح - گل عسلی - گل فیلی - گل قهرکنک - گل کبوتر - گل گاو زبان خوزستانی - گل گاوزبان - گل گندم خوزستانی - گل مغربی - گل مینا - گل نیلوفر - گل همیشه‌بهار - گلایول صحرایی - گلدباخیا - گلدر - گلدمی - گلرنگ مقدس - گلرنگ وحشی - گَندِواش - گون کتیرا (گون پنبه‌ای) - گون - گوه (چمیزک) - گیاه پلنگ‌کش - گیج - گیشتر
 
ل
 
- لاتی - لاله چمنی - لاواند حقیقی (اسطوخودوس) - لباشیر - لعل کوهستان - لگجی (یاردون) - لور (کراک) - لویی جنوبی - لیلکی
 
م
 
- مازوج - مامیران - مای‌مرز - مرزه - مرزه کوهی - مرغ شور - مرغ - مرمرشک - مرواریدی - مریم گلی - مریم‌گلی گرمسیری - مریم نخودی - مستور خوابیده - مشعلی - مشک - مشک طرامشک - مشگک - مصطکی - مُقِّل - مگس‌گیر هرز - منداب - مه‌ناژ - مو - موچسب (پیچک دیواری) - موچه - مور - مورت - مورد - موز - موسیر - مویزک - میخک
 
- میمونی بیابانی
 
ن
 
- ناترک - ناخنک - نارگیل - ناگرد - نخل - نرگس - نرم جر - نسرین - نعل اسبی - نعناع کوهی - نعناع - نگونسر (پنجه مریم) - نمدار - نوک‌لکلکی - نی قلم - نی - نیشکر
 
و
 
- ورث ابی - ورک - وشا - ولیسنریا - ون
 
ه
 
- هزاراسپند - هلیله زرد - هلیله سیاه - همیشه‌بهار - هندوانه ابوجهل (حنظل)
 
ی
 
- یاس آبی - یولاف - یونجه سکه‌ای - یونجه - یونجه باغی
 
منبع: مجله کشاورزی منم کشاورز   ،  نویسنده مهندس ظروفی
 

 

اسكنبيل a

علف هفت‌بند Polygonaceae a

a

a

نام فارسي/ علمي جنس: اسكنبيل / . Calligonum La

نام فارسي/ علمي گونه: اسكنبيل / Calligonum comosum L, Her.a

نام انگليسي گونه: Calligonuma

نام‌هاي ديگر: بتو، ارته، كروك، رسو، ارطي، فق.a


نوشته شده در جمعه بیست و هفتم دی 1392 ساعت 19:19:26 توسط soli
ویرایش شده در 16/06/1397 جمعه ساعت 01:58:50 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گلکاری


ناشناس در تاریخ یازدهم تیر 1398 گفته است

با سلام وتشکر در رابطه با گیاه اویشن یا تیموس یکی از دو عکس موجود مربوط به آویشن نیست و گیاه کوریا Capparis-spinosa است.
ناشناس در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت 1398 گفته است

تشکر از شما استفاده کردم
ناشناس در تاریخ دوازدهم دی 1397 گفته است

سلام با تشکر ببخشید در مورد علف هرز جنگلک و علف هرز دانه مرغ سوال داشتم
ناشناس در تاریخ سوم شهریور 1397 گفته است

عالی بود مورد استفاده قرار گرفت ممنونم

پاسخ Admin در تاریخ سوم شهریور 1397


دوستان دقت فرمائید که لیست در حال تکمیل استناشناس در تاریخ یکم شهریور 1397 گفته است

سلام، خسته نباشید عالی بود لطفاً کاملتر کنید
ناشناس در تاریخ ششم مرداد 1397 گفته است

لطفا در خصوص فنولوژی گیاهان مرتعی هم مطالب درج نمایید. با تشکر
ناشناس در تاریخ بیست و ششم خرداد 1397 گفته است

لعل کوهی نام لاتین چیست
ناشناس در تاریخ بیست و پنجم خرداد 1397 گفته است

عالی
ناشناس در تاریخ هفدهم خرداد 1397 گفته است

پس بقیه عکسا کو؟؟ همین چنتا فقط؟!!
ناشناس در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت 1397 گفته است

سلام ببخشید چرا عکس استبرق کنار نام ارزن در ابتدای لیستتان قرار دادید
ناشناس در تاریخ ششم اردیبهشت 1397 گفته است

سلام گیاه کرتوس چی هست؟ اطلاعات داری بهم بدی؟ ممنون

پاسخ Admin در تاریخ ششم اردیبهشت 1397
ناشناس در تاریخ بیست و سوم اسفند 1396 گفته است

سپاس از اطلاعات مفید که دادید خیلی نیازمند به اطلاعات بیشتر شما هستیم البته با تصویر
ناشناس در تاریخ سوم دی 1396 گفته است

نام انگلیسی گیاهان اوندول.البالوی وحشی یا بلالوک.شیپوری سبز یا هاز
ناشناس در تاریخ بیست و هفتم آذر 1396 گفته است

سلام. دمتون گرم واقعا خوب وکامل گذاشتید
ناشناس در تاریخ نوزدهم آذر 1396 گفته است

سلام: مقاله تحقیقاتی منبع خارجی در باره گیاه استبرق سراغ دارید؟
ناشناس در تاریخ بیست و نهم آبان 1396 گفته است

سلام لطف کنید نام محلی گیاه داروی خار شیر راهمراه تصویر معرفی کنید با تشکر
ناشناس در تاریخ پنجم آبان 1396 گفته است

خوب
ناشناس در تاریخ پنجم آبان 1396 گفته است

خیلی خوب بود ممنون ☺😜😛
ناشناس در تاریخ دوم آبان 1396 گفته است

سلام نام علمی گیاه اَنگیروم چیه؟؟!
ناشناس در تاریخ بیست و سوم مرداد 1396 گفته است

سلام گیاه کاسنی کجاها پیدا میشه؟میشه عکسشو هم بزارین؟تو گیلان هم هست؟کجاها بیشتره؟
ناشناس در تاریخ بیست و دوم تیر 1396 گفته است

سلام گیاهی به نام آوزر بز باریک وجود دار دو اگر هست لطفا عکسش بفرستید . باتشکر
ناشناس در تاریخ هجدهم تیر 1396 گفته است

سلام،من دنبال خواص گیاهی به اسم خارخسک میگشتم ولی در این صفحه فقط اسم گیاهان بود و کمکی به من نکرد،امتیاز زیادی نمیشه داد در حد یک یا دو ،گسترشش دهید.
ناشناس در تاریخ دهم تیر 1396 گفته است

آياگياهي دارويي بنام ميشم به زبان محلي مي باشدشمامي شناسيد ياخير
ناشناس در تاریخ سی ام خرداد 1396 گفته است

سلام ببخشید طرز تشخیص ارزن وحشی از علف قناری یا خونی واش چگونه است؟
ناشناس در تاریخ پانزدهم خرداد 1396 گفته است

عالی ممنون
ناشناس در تاریخ هجدهم اردیبهشت 1396 گفته است

لطفا خواص هر کدام رابنویسید
ناشناس در تاریخ هجدهم اردیبهشت 1396 گفته است

سلام كاش شما سايتي داشته باشيد كه عكسي از گياه را براي شما بفرستيم وشما ان را شناسايي كنيد كه بفهميم بدرد بخور هست يا اينكه بكنيم بندازيم دور
ناشناس در تاریخ چهارم اردیبهشت 1396 گفته است

لطفا نام ترکی و محلی گیاهان را هم ذکر کنید
ناشناس در تاریخ دهم فروردین 1396 گفته است

سلام خیلی عالی بود من با یه گروه کوچک کوهنوردی میرم در رامسر ارتفاعات ما پر هست از گیاهان دارویی ولی من شناختی ندارم فقط بعضی سبزی کوهی رو میشناسم خیلی دنبال یه برنامه جامع میگشتم که بشه با عکس گرفتن از گیاه در برنامه مذکور اسم وخواص اونو بگن که متاسفانه ندیدم
ناشناس در تاریخ جهاردهم اسفند 1395 گفته است

سلام ببخشید کمی در مورد گراهانس توضیح میدین، ممنونم
ناشناس در تاریخ سیزدهم بهمن 1395 گفته است

خوب بود تشکر
ناشناس در تاریخ هفدهم دی 1395 گفته است

عالی است ولی اگر در فوایدشان کمی توضیح بیشتری بدهید ممنون.
ناشناس در تاریخ بیست و چهارم آذر 1395 گفته است

نام فارسی فیلاستین نیروری
ناشناس در تاریخ هفدهم آذر 1395 گفته است

اگه امكان داره ميشه بگيد قرص كمر به اينگليسي چي ميشه ؟أيا قرص كمر همون معز بادوم هندي هست يا نه
ناشناس در تاریخ هفتم آذر 1395 گفته است

عالی بود
ناشناس در تاریخ بیست و هفتم آبان 1395 گفته است

سلام خوب بوداسم کل گلهارولطف کنین کامل نبود
ناشناس در تاریخ یازدهم آبان 1395 گفته است

بسیار عالی
ناشناس در تاریخ یازدهم اردیبهشت 1395 گفته است

بدنبود
ناشناس در تاریخ هفتم خرداد 1394 گفته است

باتشکرازکارهایتان بهترنام همراه تصویرباشدتاشناخت گیاهان اسانترگرددفوایدهممفیداست
ناشناس در تاریخ بیستم اردیبهشت 1394 گفته است

اګر امکان داشته باشد تعداد بیشتر علفهای هرز را به معرفی بګیرید همراه با تصاویر و در ضمن اګر اسیایی باشد بهتر است با تشکر امتیاز ۵۵۵۵
امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
تبلیغات

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


روش فعالیت در انجمن کشاورزی