پراکنش بذر علف هرز
پراکنش بذر علف هرز

پراکنش بذر

-         پراکنش در مکان

-         پراکنش در زمان (مهم است چون علف های هرز می توانند در سال های مختلف ظاهر شوند که شامل جوانه زنی منقطع و خواب بذر می باشد)

انواع خواب:

1-    خواب اولیه، اصلی یا ذاتی: بذر اولیه که روی گیاه مادری تشکیل می شود قادر به جوانه زنی نخواهد بود چون نابالغ و مواد بازدارنده وجود داشته و نسبت به نفوذ آب و تبادلات گازی غیر قابل نفوذ می باشند.

و اگر بذر آبگیری نکند و اکسیژن جذب نکند و دی اکسید کربن دفع کند جوانه نمی زند.

اگر این خواب اولیه نباشد بذور روی گیاه جوانه خواهند زد و تماماً از بین خواهند رفت.

2-    خواب القایی یا ثانویه: پس از از بین رفتن خواب اولیه به وقوع می پیوندند و پس از خواب اولیه بذر آماده جوانه زنی می باشد و اگر در این مدت شرایط محیطی برای جوانه زنی مساعد نباشد بذر وارد خواب ثانویه می شود Quescense و اگر مجدداً شرایط محیطی مساعد شود بذر جوانه نخواهد زد.

3-    خواب اجباری یا تحمیلی: وقتی بذر آماده جوانه زنی باشد ولی شرایط محیطی لازم فراهم نباشد بذر اجباراً به خواب می رود ولی هر زمان که شرایط محیطی مساعد باشد جوانه خواهد زد.

عوامل اصلی خواب بذر:

1-    عوامل محیطی

2-    عوامل مرتبط با پوسته بذر

پوسته بذر: مانع جذب آب می شود و پوسته ماده اصلی سخت دارد و باید با اسید سولفوریک تیمار شوند Malvasea-Chenopodiaceae

-         باعث ممانعت از تبادلات گازی می شود (مانع از جذب اکسیژن و خروج دی اکسید کربن)

-         ممانعت فیزیکی یا مکانیکی وجود دارد و باید Scarefy  شود.

-         جلوگیری از نفوذ نور در برخی بذور حساس به نور مثل بذر کاهو

-         مانع خروج بعضی از بازدارنده ها از جنین

عوامل محیطی:

-رطوبت (آبگیری)

باعث تورژسانس شده و فعالیت های بیوشیمیایی در محیط آبی انجام می شود.

-         درجه حرارت

درجه حرارت روی فعالیت آنزیم ها تاثیر دارد و مقدار درجه حرارت در گیاهان مختلف متفاوت است.

نوسانات درجه حرارتی بین شب و روز (حداقل باید 6 باشد) برای جوانه زنی مهم است.

وقتی بذر در عمق مناسب قرار دارد نوسانات دمایی تاثیر بهتری دارد یا اینکه خیلی عمیق باشد و این نوسانات به بذر القا می کنند که در عمق مناسب است و باید جوانه بزند.

برخی بذور نیاز سرمایی دارند و این نیاز در گیاهان تابستانه وجود دارد.

باعث جلوگیری از جوانه زنی بذور در زمستان که باعث از بین رفتن آن ها می شود.

-         نور

بذور دانه ریز و Phytoblastic نیاز به نور دارند تا جوانه بزنند. در این حالت فقط کیفیت نور اهمیت دارد و حتی یک فلاش نوری کوچک و با زمان بسیار کوتاه می تواند این نیاز را برطرف کند.

بنابراین می گویند که زمین را در روز شخم نزنید چون باعث القا جوانه زنی بذور phytoblastic می شود و بهتر است در شب شخم زنی انجام می شود.

-         گازها (اکسیژن-دی اکسید کربن-C2H4)

گاهی اوقات افزایش غلظت این گازها می تواند به عنوان القاکننده خواب باشد و C2H4 در غلظت پایین اثر تحریک کننده جوانه زنی دارد و بر عکس. اثر تحریک کننده و بازدارنده گازها بستگی به غلظت آن ها دارد.

-         pH و مواد معدنی خاک


نوشته شده در 09/03/1393 جمعه ساعت 22:46:28 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید