دانلود ها
MATRIX VALUE ماتریکس ولیو
MATRIX VALUE ماتریکس ولیو
از MATRIX VALUE آنزیم ها چه می دانید و اهمیت آن چیست؟

برای اطلاعات بیشتر و دانلود اینجا کلیک نماییدروش فعالیت در انجمن کشاورزی


مشاوره خصوصی

بهشت

طراحی سازه های کشاورزی بر مبنای مکانیزم شاز که در کره ماه برای اولین بار انجام پذیرفته می تواند پرشی بسوی کشاورزی و تولید خاک مرغوب از بهشت برین باشد.

 


شرکت بساک