محصولات
سرند جداساز کرم و کود
سرند جداساز کرم و کود
عیب بزرگ بیشتر سرندهای موجود در بازار تخریب زود هنگام و زنگ زدگی و خورندگی انها میباشد و مشکل دیگر سرندهای موجود مشکل کار در رطوبت 30 درصد و گرفتگی سوراخ های ان ها است که موجب تلفات کرمی و پایین امدن

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید


کود گرانوله ورمی کمپوست
کود گرانوله ورمی کمپوست
کودهای گرانوله به دلیل این که ساختمان و شکل مناسبی دارند و همینطور وزن مناسب میتوانند توسط دستگاه های کود پاش مورد استفاده قرار بگیرند

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید


باکتری ای ام
باکتری ای ام
باکتری ای ام باعث تجزیه سریع تر ورمی کمپوست میشود و همین طور جمعیت میکرو ارگانیسم های مفید را بالا میبرد

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید


فروش کتاب ورمی کمپوست
فروش کتاب ورمی کمپوست
کتاب تولید ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی به صورت کاربردی

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نماییدورمی کمپوست بساک


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک